Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Projekt Kwiaty

 1. Podmiotem prowadzącym sklep internetowy za pośrednictwem sieci Internet, działający pod adresem https://sklep.projektkwiaty.pl/ jest Justyna Stachowska Projekt Kwiaty z siedzibą w Gdańsku, ul. Słonimskiego 6/U8, (zwana dalej: „Projekt Kwiaty”), posiadająca REGON:191075538, NIP: 583 2012499.
 2. Projekt Kwiaty prowadzi sprzedaż kompozycji kwiatowych za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Zamawiający ma możliwość kontaktu z Projekt Kwiaty:
 • telefonicznie pod numerem: 58 300 55 77, 500 310 550.
 • poprzez pocztę elektroniczną na adres: info@projektkwiaty.pl
 • bezpośrednio w Kwiaciarni Projekt Kwiaty
 1. Opisy i zdjęcia produktów są własnością Projekt Kwiaty.
 2. Wszystkie ceny w sklepie https://sklep.projektkwiaty.pl/ zawierają podatek VAT i obowiązują w momencie składania zamówienia.
 3. Do ceny towaru doliczany jest koszt przesyłki, którego wysokość uzależniona jest od wybranej formy dostawy i płatności.
 4. W wyjątkowych sytuacjach np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów, może zdarzyć się, że towar nie będzie dostępny. W takiej sytuacji Klient zostanie poinformowany o braku możliwości zrealizowania zamówienia.
 5. W przypadku braku danego towaru lub niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach.
 6. Jeżeli wybrany towar jest dostępny, a Klient wybrał dostawę pod wskazany adres lub do salonu, to czas dostawy wynosi od 1 do 2 dni od dnia skutecznego złożenia zamówienia.
 7. Projekt Kwiaty może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta nr telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub w innych kwestiach związanych z realizacją zamówienia.
 8. W przypadku wybrania jako formy zapłaty za towar płatności online, dyspozycję zapłaty należy zrealizować bezpośrednio po złożeniu zamówienia. W przypadku nieotrzymania zapłaty na rachunek Projekt Kwiaty, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku, a zamówienie nie zostanie zrealizowane. W takiej sytuacji należy złożyć nowe zamówienie.
 9. Dostawy kwiatów na terenie Trójmiasta i okolic realizowane są przez Projekt Kwiaty.
 10. Projekt Kwiaty może kontaktować się z odbiorcą w celu potwierdzenia terminu i adresu dostawy, chyba że zamawiający wyraźnie zaznaczy w treści zamówienia, że nie wyraża na to zgody.
 11. Projekt Kwiaty nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie przesyłki wynikające z podania błędnych danych odbiorcy, nieobecności odbiorcy pod podanym adresem albo nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówienia.
 12. W przypadku złożenia reklamacji, Projekt Kwiaty po jej rozpatrzeniu (w terminie do 14 dni) dokona zwrotu kwoty pieniężnej wraz z przysługującym zwrotem kosztów, w salonie, w którym złożona została reklamacja.
 13. Po złożeniu zamówienia oraz jego opłaceniu, ze względu na indywidualną kompozycję produktu, nie ma możliwości odstąpienia od zawartej umowy.
 14. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego regulaminu i jego akceptację.
 15. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie przez Projekt Kwiaty danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych, uniemożliwia dokonanie zakupów w sklepie internetowym. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do dokonania zakupy i realizacji zamówienia w Projekt Kwiaty.
 16. Osoby składając zamówienie podają swoje dane osobowe i wyrażają zgodę na ich przetwarzanie przez Projekt Kwiaty w celu realizacji zamówienia, do czasu jego realizacji.
 17. Administratorem danych jest Projekt Kwiaty.
 18. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego wykonania umowy, a w szczególności: zawarcia umowy, rozliczenia, realizacji zamówienia.
 19. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 20. Informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych, dokonania ich zmiany i weryfikacji można uzyskać poprzez kontakt z Projekt Kwiaty.
 21. Wszelkie zgłoszenia czy żądania dotyczące danych osobowych należy zgłosić do Projekt Kwiaty.
 22. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.